Стари Београд, I део - Хотел БАЛКАН и други огласи

Рекламе за хотеле ЕКСЦЕЛЗИОР и БАЛКАН -
домаћа и страна кујна, хладна и топла вода!
(клик на слику за увећање)
Да издаваштво ни пре сто година није могло без огласа спонзора, видимо и из овог издања књиге "Београд у прошлости и садашњости". 
Књига је издата 1927. године поводом 500-годишњице смрти Деспота Стевана (1389 - 1427), издавач Библиотека "САВРЕМЕНЕ ОПШТИНЕ", штампа Штампарија "Туцовић", Београд, Макензијева 3, телефон 11-42.


Рекламе за пиваре БАЈЛОНИ и ВАЈФЕРТ

Ако планирате да возите OVERLAND, немојте точити фабрикате рафинерије ТЕСЛИЋ !

Туристичка агенција ПУТНИК, хотели, банке из XIX века, цементара Раља, ...0 comments:

Your opinion...