Bilingvizam (dvojezičnost) usporava razvoj demencije

29. mart 2012, CBC

Istraživači iz Toronta: 'Usmeravanje pažnje na dva jezika reorganizuje specifične mreže u mozgu'


I fizička aktivnost pozitivno deluje, na osnovu drugog istraživanja.
Image: Radiological Society of North America

Poznavanje i korišćenje više od jednog jezika može da utiče na usporenje razvoja demencije u starosti, kaže se u istraživanju.

Istraživači sa York Univerziteta iz Toronta su pregledali bolničke zapise o monolingvalnim i bilingvalnim pacijentima kod kojih je dijagnostikovana demencija. Učesnici koji su bili predmet ovog istraživanja su govorili širok spektar jezika.


Istraživači su otkrili da je kod bilingvalnih osoba demencija dijagnostikovana tri do četiri godine kasnije nego kod ljudi koji govore samo jedan jezik, prema naučnom radu objavljenom u časopisu 'Trendovi u kognitivnim naukama'.

Prosečna starost kod dijagnoze demencije bila je 75.4 godine kod monolingvalnih pacijenata i 78.6 kod bilingvalnih.

Interesantno je da su obrazovni nivo i poslovni status išli u prilog monolingvalnoj grupi, sugerišući da ovi faktori nisu od toliko kritičnog značaja za razvoj demencije kao lingvističke sposobnosti, prema ovom istraživanju.

Istraživači opisuju ovaj proces kao 'očuvanje kognitivne rezerve', što znači da fizička i mentalna stimulacija mozga može da ga zaštiti od propadanja.

U istom radu, istraživači su takođe proučavali brzinu obavljanja zadataka kod mono- i bilingvalnih osoba u uslovima ometanja pažnje. Oni tvrde da istraživanje pokazuje da se bilingvalne osobe bolje prilagođavaju prebacivanju sa jednog na drugi zadatak i brže usmeravaju pažnju na dati zadatak.

'Životno iskustvo u održavanju pažnje na dva jezika reorganizuje specifične moždane mreže, stvarajući efikasniju osnovu za izvršnu kontrolu i održavanje bolje kognitivne performanse tokom celog životnog veka', kaže Ellen Bialystok, vođa ovog istraživanja.

Izvor: www.cbc.ca
Prevod: Blogovac

Enhanced by Zemanta

0 comments:

Your opinion...